Firefox OS - Book Note

Publications instant notes, edit any type of content. Simplicity of the Book Note is the differential has always notes near you. Real-time control of your notes list the old the most current.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Asistencë Jo Në Linjë, Celular

  • 413 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Publications instant notes, edit any type of content. Simplicity of the Book Note is the differential has always notes near you. Real-time control of your notes list the old the most current. Features: Add annotations, remove annotations, notes and edit your listing notes. Offline Application.

Ende pa komente.

Regjistrohuni ose bëni hyrjen që të shtoni tuajën.

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 143.52 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Përkatësi Publike (ku lejohet nga ligji).