Blocky Earth

All the planet, one block at a time.

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, JavaScript, HTML5, CSS3, WebGL,

  • 328 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

A representation of terrain, using cubic blocks to render google maps, with texture and elevation.

It shows your current location or a specific location, in different levels of zoom and sizes.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 235.34 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga spite