Bitcam

Pixelate yourself in realtime with your webcam!

Krijuar duke përdorur Pajisje, JavaScript, HTML5, Canvas, Video,

  • 220 parje
  • 1 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

A WebRTC demos that pixelates video input from your webcam using Processing.js.

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. hiroshimascm tha,

    I tried this in Firefox 24, but it used high memory 1G....
    My camera is lenovo easycamera.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 180.36 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.