AVX_Timer

AVX Timer through CSS

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3

  • 191 parje
  • 1 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Innovative timer through CSS and Jquery.

Compatible on all browser.

developer: Abhishek kulyal, Vivek rawat, Sudheesh kumar

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. zhanghelook tha,

    都是好东西,努力学习成为自己的财富!

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 99.77 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Apache.

Më tepër nga Sudheesh_XizT