AVX Facebook_chat_messenger

Innovative chat messenger through CSS

Krijuar duke përdorur Celular, CSS3

  • 109 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Messenger for Windows/Linux.

Keep up with friends, no matter what you're doing. Chat while you do other stuff.

See and respond to chats right from your desktop(feel like working on android operating system )

Easy and Efficient to use.

Developer: Abhishek Kulyal, Vivek Rawat , Sudheesh Kumar

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 93.18 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Apache.

Më tepër nga Sudheesh_XizT