Animated menu icons

Small, scalable, pure-CSS3 animations. In a menu.

Krijuar duke përdorur HTML5, CSS3,

  • 533 parje
  • 1 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

A menu with nifty moving bits on hover... You can read some more in the demo itself.

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. amber tha,

    so great!!amazing,haha

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 45.88 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.