Android geomap

Simply shows your geolocation on the Yandex map and uses battery information

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, JavaScript, Celular,

  • 225 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This demo shows your geolocation and the battery information. Also it tries to use Idle API and Vibration API. Link to the APIs - https://wiki.mozilla.org/WebAPI

Special thanks to Eldar Urazov for genius ideas and for providing mobile equipment.
Used resources:
- http://medialoot.com/item/free-vector-map-location-pins/ - pin icon
- http://findicons.com/icon/93328/gnome_power_preferences - battery icon

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 20.41 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.