4 connect rtc

Play 4 connect alone or two player (Version3)

Krijuar duke përdorur Web Workers, Celular, Audio, Kartela, Asistencë Jo Në Internet

  • 253 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

2 players or computer (lower button)
play over the net WebRTC (click on undo button)
loser begins
shows last turn
Ki-strength can be increased at the end of the game
drag your bg-image to game

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 13.89 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).

Më tepër nga dj0