360* Video

WebGL and HTML5 combine to explore panoramic video

Krijuar duke përdorur Video, HTML5, WebGL

  • 331 parje

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 513.87 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga Paul