« SVG / Referință atribute SVG »

Desenele și imaginile SVG  sunt create folosind o gamă largă de elemente care sunt dedicate construcției, desenării și structurii imaginilor și diagramelor vectoriale. Aici vei găsi documentația de referință pentru fiecare dintre elementele SVG.

Elementele SVG de la A la Z

Elemente SVG pe categorii

Elemente de animație

<animate>, <animateColor>, <animateMotion>, <animateTransform>, <discard>, <mpath>, <set>

Forme de bază

<circle>, <ellipse>, <line>, <polygon>, <polyline>, <rect>

Elemente de container

<a>, <defs>, <g>, <marker>, <mask>, <missing-glyph>, <pattern>, <svg>, <switch>, <symbol>, <unknown>

Elemente descriptive

<desc>, <metadata>, <title>

Filtru de elemente primitive

<feBlend>, <feColorMatrix>, <feComponentTransfer>, <feComposite>, <feConvolveMatrix>, <feDiffuseLighting>, <feDisplacementMap>, <feDropShadow>, <feFlood>,<feFuncA>, <feFuncB>, <feFuncG>, <feFuncR>,<feGaussianBlur>, <feImage>, <feMerge>, <feMergeNode>, <feMorphology>, <feOffset>, <feSpecularLighting>, <feTile>, <feTurbulence>

Elemente de font

<font>, <font-face>, <font-face-format>, <font-face-name>, <font-face-src>, <font-face-uri>, <hkern>, <vkern>

Elemente de gradient

<linearGradient>, <meshgradient>, <radialGradient>, <stop>

Elemente grafice

<circle>, <ellipse>, <image>, <line>, <mesh>, <path>, <polygon>, <polyline>, <rect>, <text>, <use>

Elemente de referință pentru elementele grafice

<mesh>, <use>

Elemente sursă de lumină

<feDistantLight>, <fePointLight>, <feSpotLight>

Elemente neprelucrate

<clipPath>, <defs>, <hatch>, <linearGradient>, <marker>, <mask>, <meshgradient>, <metadata>, <pattern>, <radialGradient>, <script>, <style>, <symbol>, <title>

Elemente de server de vopsea

<hatch>, <linearGradient>, <meshgradient>, <pattern>, <radialGradient>, <solidcolor>

Elemente regenerabile

<a>, <circle>, <ellipse>, <foreignObject>, <g>, <image>, <line>, <mesh>, <path>, <polygon>, <polyline>, <rect>, <svg>, <switch>, <symbol>, <text>, <textPath>, <tspan>, <unknown>, <use>

Elemente de formă

<circle>, <ellipse>, <line>, <mesh>, <path>, <polygon>, <polyline>, <rect>

Elemente structurale

<defs>, <g>, <svg>, <symbol>, <use>

Elemente de conținut text

<altGlyph>, <altGlyphDef>, <altGlyphItem>, <glyph>, <glyphRef>, <textPath>, <text>, <tref>, <tspan>

Elemente copil de conținut text

<altGlyph>, <textPath>, <tref>, <tspan>

Elemente neclasificate

<clipPath>, <color-profile>, <cursor>, <filter>, <foreignObject>, <hatchpath>, <meshpatch>, <meshrow>, <script>, <style>, <view>

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,