This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Metoda splice() modifică conținutul unui array prin eliminarea elementelor deja existente și/sau adaugă elemente noi, folosind un algoritm de tip in place.

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];

myFish.splice(2, 0, 'drum'); // inserează 'drum' pe poziția cu indexul 2
// myFish este ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"]

myFish.splice(2, 1); // elimină 1 element de pe poziția cu indexul 2 (elementul "drum")
// myFish este ["angel", "clown", "mandarin", "sturgeon"]

Sintaxă

array.splice(start)
array.splice(start, deleteCount)
array.splice(start, deleteCount, item1, item2, ...)

Parametri

start
Indexul de la care se începe modificarea array-ului (pornește de la 0).  Dacă este mai mare decât lungimea array-ului, valoarea asignată parametrului va fi lungimea array-ului. Dacă se atribuie o valoare negativă atunci maniera de calcul a indexului va fi de la capăt spre început (ultimul element având indexul -1). Cazul în care valoarea absolută a lui start este mai mare decât lungimea array-ului, i se va atribui automat valoarea 0.
deleteCount Optional
Un întreg ce indică numărul elementelor ce urmează a fi eliminate, începând cu indexul specificat în variabila start.
Dacă deleteCount e omis, sau dacă valoarea sa este mai mare decât array.length - start (adică numărul de elemente rămase în array, începând de la start, este mai mic decât valoarea parametrului), atunci toate elementele de la start până la capătul array-ului vor fi eliminate.
Dacă deleteCount este 0 sau negativ, nici un element nu va fi eliminat. În acest caz se recomandă specificarea măcar a unui nou element (vezi mai jos).
item1, item2, ... Optional
Elementele ce urmează a fi adăugate în array, începând de la indexul start. Dacă nu se specifică elemente de adăugat, splice() va efectua doar eliminarea elementelor din array.

Valoarea returnată

Un array format din elementele eliminate. Dacă doar un element a fost șters, un array cu un singur element va fi returnat. Dacă nu se elimină nici un element, un array gol va fi returnat.

Descriere

Dacă se specifică un număr de elemente de adăugat diferit de numărul celor de eliminat atunci array-ul va avea o lungime diferită la după apelul splice().

Exemple

Elimină 0 elemente de la indexul 2, și adaugă "drum"

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 0, 'drum');

// myFish este ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"] 
// se elimină [], adică nici un element

Elimină 1 element de la indexul 3

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(3, 1);

// se elimină ["mandarin"]
// myFish este ["angel", "clown", "drum", "sturgeon"] 

Elimină 1 element de la indexul 2, și adaugă "trumpet"

var myFish = ['angel', 'clown', 'drum', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2, 1, 'trumpet');

// se elimină ["drum"]
// myFish este ["angel", "clown", "trumpet", "sturgeon"]

Elimină 2 elemente de la indexul 0, și adaugă "parrot", "anemone" și "blue"

var myFish = ['angel', 'clown', 'trumpet', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(0, 2, 'parrot', 'anemone', 'blue');

// se elimină ["angel", "clown"]
// myFish este ["parrot", "anemone", "blue", "trumpet", "sturgeon"] 

Elimină 2 elemente de la indexul 2

var myFish = ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(myFish.length - 3, 2);

// se elimină ["blue", "trumpet"]
// myFish este ["parrot", "anemone", "sturgeon"] 

Elimină 1 element de la indexul -2

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(-2, 1);

// se elimină ["mandarin"]
// myFish este ["angel", "clown", "sturgeon"] 

Elimină toate elementele de după indexul 2 (incl.)

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon'];
var removed = myFish.splice(2);

// se elimină ["mandarin", "sturgeon"]
// myFish este ["angel", "clown"] 

Specificații

Specificație Status Comentariu
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definiția inițială. Implementat în JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Draft

Compatibilitate cu browser-ele

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
spliceChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 5.5Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Vezi și

  • push() / pop() — adaugă/elimină elemente de la capătul unui array
  • unshift() / shift() — adaugă/elimină elemente de la începutul unui array
  • concat() — returneză un nou array format din array-ul curent concatenat cu alte array-uri și/sau valoare/valori.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: srzvan, mdnwebdocs-bot, radxene
Last updated by: srzvan,