mozilla

Compare Revisions

O re-introducere în JavaScript (Tutorial JS)

Change Revisions

Revision 467705:

Revision 467705 by Andrew_Pham on

Revision 467707:

Revision 467707 by Andrew_Pham on

Title:
O re-introducere în JavaScript (Tutorial JS)
O re-introducere în JavaScript (Tutorial JS)
Slug:
Web/JavaScript/O_re-introducere_in_JavaScript
Web/JavaScript/O_re-introducere_in_JavaScript
Content:

Revision 467705
Revision 467707
n8      Introductionn8      Introducere
n14      It's useful to start with an idea of the language's historyn14      Este folositor să începi cu o idee despre istoria limbajulu
>. JavaScript was created in 1995 by Brendan Eich, an engineer at >i. JavaScript a fost creat în 1995 de Brendan Eich, un inginer la
>Netscape, and first released with Netscape 2 early in 1996. It wa> Netscape, și lansat prima oară cu Netscape 2 la începutul anului
>s originally going to be called LiveScript, but was renamed in an> 1996. Original ar fi trebuit să se numească LiveScript, dar a fo
> ill-fated marketing decision to try to capitalize on the popular>st redenumit din cauza unei decizii de marketing în încercarea de
>ity of Sun Microsystem's Java language — despite the two having v> a profita de popularitatea limbajului Java al Sun Microsystem - 
>ery little in common. This has been a source of confusion ever si>chiar dacă cele două au puțin în comun. Aceasta a fost o sursă de
>nce.> confuzie încă de la început.
n26      Overviewn26      Privire de ansamblu
n82      Numbersn82      Numere
n181      Stringsn181      Siruri de caractere
n208      Other typesn208      Alte tipuri
n239      Variablesn239      Variabile
n255      Operatorsn255      Operatori
n311      Control structuresn311      Structuri de control
n407      Objectsn407      Obiecte
n489      Arraysn489      Vectori
n589            Method namen589            Numele metodei
n592            Descriptionn592            Descriere
n696      Functionsn696      Funcții
n838      Custom objectsn838      Obiecte personalizate
n1030      Inner functionsn1030      Funcții interioare
n1095      Memory leaksn1095      Scurgeri de memorie
n1171        Original Document Informationn1171        Informațiile originale ale documentului
n1174        <li>Author: <a class="external" href="http://simon.incutin1174        <li>Autor: <a class="external" href="http://simon.incutio
>o.com/">Simon Willison</a>>.com/">Simon Willison</a>
t1176        <li>Last Updated Date: March 7, 2006t1176        <li>Data ultimei actualizări: March 7, 2006

Back to History