JavaScript® (de regulă prescurtat ca JS) este un limbaj simplu, interpretat orientat pe obiecte având funcții first-class cunoscut ca limbajul de scripting pentru paginile web, dar care este utilizat în multe medii fără browser așa cum sunt node.js sau Apache CouchDB. Este un limbaj de scriptare bazat-pe-prototip, multi-paradigmatic care este dinamic și care oferă stiluri de programare funcționale, orientate pe obiect și imperative. Citește mai multe despre JavaScript.

Standardul JavaScript este ECMAScript. Începând cu anul 2012, toate browserele moderne au suport pentru ECMAScript 5.1. Browserele mai vechi oferă suport cel puțin pentru ECMAScript 3. Versiunea a 6-a a standardului este în lucru și este așteptată să fie finalizată la mijlocul lui 2015.

Acestă secșiune este dedicată limbajului JavaScript, partea care nu este specifică paginilor web sau altor medii de găzduire. Pentru informații privind API-urile specifice paginilor web, consultă API-uri Web și DOM.

JavaScript nu trebuie să fie confundat cu limbajul de programare Java. Java este o marcă înregistrată a Oracle în S.U.A. și alte țări.

Tutoriale

Învață cum să programezi în JavaScript.

Introducere

Ghidul JavaScript
Dacă ești nou în JavaScript, acest ghid te va orienta prin limbaj.
O privire asupra tehnologiilor JavaScript
Introducere în perspectiva oferită de JavaScript în browser.
Introducere în JavaScript Orientat pe Obiecte
Introduction to the concepts of object oriented programming in JavaScript.

Intermediar

O re-introducere în JavaScript
O recapitulare pentru cei care cred că știu JavaScript.
Structuri de date JavaScript
O privire la structurile de date din JavaScript.
Equality comparisons and sameness
JavaScript oferă trei operatori pentru compararea diferitelor valori: egalitate strictă folosind === și egalitate simplă folosind ==.

Avansat

Moștenire și prototype chain
Explanation of the widely misunderstood and under-estimated prototype-based inheritance.
Strict mode
A restricted variant of JavaScript.
JavaScript typed arrays
JavaScript typed arrays provide a mechanism for accessing raw binary data.
Memory Management
Memory life cycle and garbage collection in JavaScript.

Referințe

Răsfoiește întreaga documentație de la JS reference.

Obiecte standard
Învață despre obiectele built-in standard Array, Boolean, Date, Error, Function, JSON, Math, Number, Object, RegExp, String, Map, Set, WeakMap, WeakSet, dar și despre altele.
Expresii & operatori
Află mai multe despre comportamentul operatorilor JavaScript instanceof, typeof, new, this,  și alții.
Instrucțiuni & declarații
Află despre do-while, for-in, for-of, try-catch, let, var, const, if-else, switch, despre cum funcționează alte statements în JavaScript și cuvinte-cheie.
Funcții
Învață cum să lucrezi cu funcțiile JS pentru a dezvolta propriile aplicații.

Instrumente & resurse

Instrumente utile atunci când scrii și faci debugging pe codul  JavaScript.

Firefox Developer Tools
Scratchpad, Web Console, JavaScript Profiler, Debugger, and more.
Firebug
Editează, fă debugging și monitorizează în timp real CSS, HTML și JavaScript în orice pagină web.
JavaScript Shells
Un shell JavaScript care-ți permite să testezi rapid fragmente de cod JavaScript.
TogetherJS

Colaborare ușor mijlocită.

Stack Overflow
Întrebări Stack Overflow etichetate prin „JavaScript”.
JavaScript versions and release notes
Parcurge istoricul capabilităților JavaScript și vedeți starea implementării.

Join the JavaScript community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, kosson, Sergo_junior, teoli, jkachel
Last updated by: mdnwebdocs-bot,