MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is in progress.

Elementul HTML <title> definește titlul documentului afișat în bara de titlu a browserului sau pe fila paginii. Poate conține numai text și orice alte taguri sunt ignorate. 

Categorii de conținut Metadata content.
Conținut permis Text care nu este inter-element whitespace
Omiterea tagurilor Sunt necesare tagurile de deschidere și închidere. Reține că neînchiderea </title> determină ca browserul tău să ignore restul paginii.
Părinți permiși Un element <head> care nu conține alt element <title>.
Roluri ARIA permise Niciunul
Interfață DOM HTMLTitleElement

Atribute

Acest element include numai atribute globale.

Exemplu

<title>Awesome page title</title>

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<title>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<title>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<title>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport de bază 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 1.0 1.0 1.0
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1) (Yes) (Yes) (Yes)

Document Tags and Contributors

Etichete: 
 Contributors to this page: alexandracaulea
 Last updated by: alexandracaulea,