Elementul HTML <style> conține informații despre stil pentru un document, sau o parte a unui document. În mod implicit, instrucțiunile de stil scrise în interiorul acelui element sunt de așteptat să fie CSS.

Categorii de conținut Conținut metadata, și dacă atributul scoped este prezent: flow content.
Conținut permis

Conținut text care corespunde atributului type, care este text/css.

Omiterea tagurilor Nici un tag nu poate fi omis.
Părinți permiși Orice element care acceptă metadata content.
Roluri ARIA permise Niciunul
Interfață DOM HTMLStyleElement

Atribute

Acest element include atribute globale.

type
Acest atribut definește limbajul stilizat ca tip MIME (nu ar trebui specificat charset). Acest atribut este opțional și dacă lipsește implicit va fi text/css.
media
Acest atribut definește mediile care ar trebui să le aplice stilul. Valoarea sa este media query, care implicit este all dacă atributul lipsește.
nonce
Un nonce criptografic (număr utilizat o singură dată) pentru a adăuga stiluri inline într-un stil-src al Politicii de Securitate a Conținutului. Serverul trebuie să genereze o valoare nonce unică de fiecare dată când transmite o politică. Este esențial să oferi un nonce greu de ghicit, deoarece ocolirea politicii resursei este altfel neînsemnată.
title
Specifică seturi alternative de foi de stil.
scoped
Specifică faptul că stilurile se aplică numai elementului părinte al acestui element și elementele copilului elementului respectiv.

Exemple

O foaie de stil simplă

<style type="text/css">
body {
  color:red;
}
</style> 

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of 'style' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of 'style' in that specification.
Recommendation Nici o schimbare de la HTML 4.01 Specification.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'style' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport de bază 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0
scoped No support[1] No support No support[2] No support No support No support
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază 1.0 (Yes) 1.0 (1.0) 9.0[3] 6.0 1.0
scoped No support No support No support[2] No support No support No support

[1] Chrome 19 până la 34 îl suportă după activarea „Enable <style scoped>’” în chrome://flags. A fost eliminat în Chrome 35 și în versiunile ulterioare.

[2] Firefox 21 a implementat <style scoped>, dar a fost ascus în spatele unui pref (layout.css.scoped-style.enabled) în documentele de conținut în Firefox 55+, așa cum nici un alt browser oferă suport.

[3] Mobile Internet Explorer (brandingul anterior al IE Phone — versiuni mai mici de 8) a oferit suport pentru<style scoped>.

Vezi și

  • Elementul <link> care permite utilizarea foilor de stil externe.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: alexandracaulea
 Last updated by: alexandracaulea,