Elementul HTML <p> reprezintă un paragraf de text. Paragrafele sunt de obicei reprezentate în mediul vizual ca blocuri de text care sunt separate de blocurile adiacente prin spațiu gol vertical și/sau o primă linie de identare. Paragrafele sunt elemente de nivel bloc.

Categorii de conținut Flow content, palpable content.
Conținut permis Phrasing content.
Omiterea tagurilor

Tagul de deschidere este obligatoriu. Tagul de închidere poate fi omis dacă elementul <p> este imediat urmat de <address>, <article>, <aside>, <blockquote>, <div>, <dl>, <fieldset>, <footer>, <form>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <header>, <hr>, <menu>, <nav>, <ol>, <pre>, <section>, <table>, <ul> sau alt element <p>, sau dacă nu mai există conținut în elementul părinte și elementul părinte nu este un element <a>.

Părinți permiși Orice element care acceptă flow content.
Roluri ARIA permise Oricare
Interfață DOM HTMLParagraphElement

Atribute

Acest element include atributele globale.

Notă: Atributul align al tagului <p> este învechit și nu ar mai trebui utilizat.

Exemple

<p>This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.
  This is the first paragraph of text.</p>
<p>This is the second paragraph.
 This is the second paragraph.
 This is the second paragraph.
 This is the second paragraph.</p>

Rezultatul acestui cod este:

Specificații

Specificații Stare Comentariu
HTML Living Standard
The definition of '<p>' in that specification.
Living Standard Nici o schimbare de la ultimul snapshot W3C HTML5
HTML5
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation Atributul align este învechit
HTML 4.01 Specification
The definition of '<p>' in that specification.
Recommendation Definiția inițială

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport de bază 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,