Elementul HTML <header> reprezintă un conținut introductiv, de obicei un grup introductiv sau ajutoare de navigație. Poate conține elemente de titlu dar și alte elemente precum logo, formular de căutare, etc.

Categorii de conținut Flow content, palpable content.
Conținut permis Flow content, dar fără <header> sau <footer> descendent.
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși

Orice element care acceptă flow content. Reține că un element <header> nu trebuie să fie descendent al unui element <address>, <footer> sau <header>.

Roluri ARIA permise group, presentation
Interfață DOM HTMLElement

Note de utilizare

Elementul <header> nu este conținut de secțiunare și prin urmare, nu introduce o nouă secțiune în outline. Acestea fiind spuse, un element header este destinat să conțină de obicei titlul secțiunii înconjurătoare (un element h1h6), dar acest lucru nu este obligatoriu.

Atribute

Acest element include doar atribute globale.

Exemple

<header>
  <h1>Titlul paginii principale</h1>
  <img src="mdn-logo-sm.png" alt="logo MDN">
</header> 

Titlul paginii principale

MDN

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<header>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<header>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport de bază 5 (Yes) 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază  2.2 (Yes) 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0

Vezi și 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: alexandracaulea
Last updated by: alexandracaulea,