Elementul HTML <head> furnizează informații generale (metadate) despre document, inclusiv titlul și linkuri către scripturi și foi de stil.

Categorii de conținut Niciuna.
Conținut permis

Dacă elementul este <iframe> srcdoc, sau dacă informațiile despre titlu sunt disponibile de la un protocol de nivel înalt, zero sau mai multe elemente de conținut metadata. În caz contrar, unul sau mai multe elemente ale conținutului metadatelor în care unul este un element <title>.

Omiterea tagurilor

Tagul de deschidere poate fi omis dacă primul lucru în interiorul elementului head este un element. Tagul de închidere poate fi omis dacă primul lucru care urmează după elementul head nu este un caracter spațiu sau un comentariu.

Părinți permiși Un element <html>, ca primul copil.
Roluri ARIA permise Niciunul
Interfață DOM HTMLHeadElement

Atribute

Acest element include atribute globale.

profile
URIurile unuia sau mai multor profiluri metadate, separate prin spațiu.

Exemplu

<html>
  <head>
    <title>Titlul documentului</title>
  </head>
</html>

Note

Browserele moderne compatibile cu HTML5 construiesc automat un element <head> dacă tagurile sunt omise în marcaj. Acest comportament nu poate fi garantat în browserele vechi.

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<head>' in that specification.
Living Standard Nicio schimbare de la ultimul shapshot
HTML5
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation profile scos din uz
HTML 4.01 Specification
The definition of '<head>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport de bază 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază  (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi și 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: alexandracaulea
Last updated by: alexandracaulea,