Elementul HTML <footer> reprezintă un subsol pentru cel mai apropriat conținut al secțiunii sau secțiunea elementului rădăcină. Un element footer conține de obicei informații despre autorul secțiunii, date privind drepturile de autor sau linkuri către documente conexe.

Categorii de conținut Flow content, palpable content.
Conținut permis Flow content, dar fără <footer> sau <header> descendenți.
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși Orice element care acceptă flow content. Reține că un element <footer> nu trebuie să fie descendent al unui element <address>, <header> sau <footer>.
Roluri ARIA permise group, presentation
Interfață DOM HTMLElement

Atribute

Acest element include doar atribute globale.

Note de utilizare

  • Include informații despre autor într-un element <address> care poate fi inclus în elementul <footer>.
  • Elementul <footer> nu este un conținut de secționare și prin urmare nu introduce o nouă secțiune în outline.

Exemple

<footer>
  Câteva informații privind drepturile de autor sau, probabil 
  unele informații despre autor pentru un &lt;article&gt;?
</footer> 

Preocupări privind accesibilitatea

Cititorul de ecran VoiceOver are o problemă în cazul în care landmark role al elementului footer nu este anunțat în rotorul landmark. Pentru a adresa acest lucru, adaugă role="contentinfo" la elementul footer.

Specificații

Specificații Stare Comentariu
HTML Living Standard
The definition of '<footer>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<footer>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 4IE Full support 9Opera Full support 11.1Safari Full support 4.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 4.2Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Vezi și 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,