Elementul HTML <cite> reprezintă o referință la o lucrare creativă. Acesta trebuie să includă titlul unei lucrări sau adresa URL de referință, care poate fi într-o formă abreviată în conformitate cu convențiile utilizate pentru adăugarea metadatelor de citare.

Categorii de conținut Flow content, phrasing content, palpable content.
Conținut permis Phrasing content.
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși Orice element care acceptă phrasing content.
Roluri ARIA permise Oricare
Interfață DOM HTMLElement Inclusiv până la Gecko 1.9.2 (Firefox 4), Firefox a implementat interfața HTMLSpanElement pentru acest element.

Atribute

Acest element include atribute globale.

Note de utilizare

  • O lucrare creativă poate include o carte, o hârtie, un eseu, o poezie, un scor, o melodie, un scenariu, un film, o emisiune TV, un joc, o sculptură, o pictură, o producție de teatru, o piesă, o operă, un muzical, o expoziție, un raport de caz juridic, un program de calculator, un site web, o pagină web, un articol de blog sau un comentariu, un tweet, o declarație scrisă sau orală etc.
  • În specificațiile W3C se afirmă că o referință la o lucrare creativă poate include numele autorului, în timp ce WHATWG a declarat că nu poate include sub nicio formă numele unei persoane.
  • Folosește atributul cite la un element  <blockquote> sau <q> pentru a face referire la o resursă online pentru o sursă.
  • Pentru a evita utilizarea stilului italic implicit pentru elementul <cite> folosește proprietatea CSS font-style.

Exemplu

Mai multe informații pot fi găsite în <cite>[ISO-0000]</cite>.

Codul HTML de mai sus afișează:

Mai multe informații pot fi găsite în [ISO-0000].

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<cite>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<cite>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<cite>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi și

  • Elementul <blockquote> pentru citate mai lungi.
  • Elementul <q> pentru citate inline.

Document Tags and Contributors

Etichete: 
 Contributors to this page: alexandracaulea
 Last updated by: alexandracaulea,