Help us test MDN's new front-end: https://discourse.mozilla.org/t/help-us-test-mdns-new-react-front-end-beta/42593

Elementul HTML <body> reprezintă conținutul unui document HTML. În document poate exista un singur element <body>.

Categorii de conținut Sectioning root.
Conținut permis Flow content.
Omiterea tagurilor Tagul de deschidere poate fi omis dacă primul lucru din interior nu este un caracter spațiu, comentariu, elementul <script> sau elementul <style>. Tagul de închidere poate fi omis dacă elementul body are conținut sau are un tag de deschidere și nu este imediat urmat de un comentariu.
Părinți permiși Trebuie să fie al doilea element al elementului <html>.
Roluri ARIA permise Niciunul
Interfață DOM HTMLBodyElement

Atribute

Acest element include atribute globale.

alink
Culoarea textului pentru linkuri atunci când sunt selectate. Această metodă nu mai este conformă, folosește proprietatea CSS color împreună cu pseudoclasa :active.
background
URIul unei imagini care să fie folosită ca fundal. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS background pentru elementul respectiv.
bgcolor
Culoarea de fundal pentru document. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS background-color pentru elementul respectiv.
bottommargin
Marginea de jos a lui body. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS margin-bottom pentru elementul respectiv.
leftmargin
Marginea din stânga a lui body. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS margin-left pentru elementul respectiv.
link
Culoarea textului pentru linkurile nevizitate. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS color împreună cu pseudoclasa :link.
onafterprint
Funcția care poate fi apelată după ce utilizatorul a tipărit documentul.
onbeforeprint
Funcția care poate fi apelată atunci când utilizatorul solicită tipărirea documentului.
onbeforeunload
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul urmează să fie descărcat.
onblur
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul pierde focusul.
onerror
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul nu se încarcă corect.
onfocus
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul primește focus.
onhashchange
Funcția care poate fi apelată atunci când identificatorul de fragment (începând cu caracterul diez ('#')) a adresei curente a documentului s-a schimbat.
onlanguagechange
Funcția care poate fi apelată atunci când limba preferată s-a schimbat.
onload
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul s-a terminat de încărcat.
onmessage
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul a primit un mesaj. 
onoffline
Funcția care poate fi apelată atunci când comunicarea în rețea a eșuat.
ononline
Funcția care poate fi apelată atunci când a fost restaurată comunicarea în rețea.
onpopstate
Funcția care poate fi apelată atunci când utilizatorul a navigat în istoricul sesiunii.
onredo
Funcția care poate fi apelată atunci când utilizatorul a înaintat în istoricul tranzacțiilor anulate.
onresize
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul a fost redimensionat.
onstorage
Funcția care poate fi apelată atunci când zona de stocare s-a modificat.
onundo
Funcția care poate fi apelată atunci când utilizatorul s-a întors în istoricul tranzacțiilor anulate.
onunload
Funcția care poate fi apelată atunci când documentul se îndepărtează.
rightmargin
Marginea din dreapta a lui body. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS margin-right pentru elementul respectiv.
text
Culoarea de prim-plan a textului. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS color pentru elementul respectiv.
topmargin
Marginea de sus a lui body. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS margin-top pentru elementul respectiv.
vlink
Culoarea textului pentru linkurile vizitate. Această metodă nu mai este conformă, folosește în schimb proprietatea CSS color împreună cu pseudoclasa :visited.

Exemplu

<html>
  <head>
    <title>Titlul documentului</title>
  </head>
  <body>
    <p>Acesta este un paragraf</p>
  </body>
</html>

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<body>' in that specification.
Living Standard A schimbat lista de caracteristici neconforme.
HTML5
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Au fost scoase atributele anterioare depreciate. A definit comportamentul nestandardizat și niciodată conform al margintop, marginleft, marginright și marginbottom. A adăugat atributele on*.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation A depreciat atributele alink, background, bgcolor, link, text și vlink.

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport de bază 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
onlanguagechange ? No support 32 (32) ? ? ?
bottommargin, leftmargin, rightmargin, topmargin (Yes) No support 35 (35) [1] ? ? ?
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
onlanguagechange ? No support 32.0 (32) ? ? ?
bottommargin, leftmargin, rightmargin, topmargin (Yes) No support 35.0 (35) [1] ? ? ?

[1] A fost suportat înainte de acesta doar în Quirk Mode.

Vezi și

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,