MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

Elementul HTML <blockquote> (sau Elementul HTML bloc de citate) indică faptul că textul inclus este un citat extins. De obicei, acesta este redat vizual prin indentare (vezi Note pentru modul în care poți să-l schimbi). O adresă URL pentru sursa citată poate fi dată folosind atributul cite, în timp ce o reprezentare de text a sursei poate fi dată folosind elementul <cite>.

Categorii de conținut Flow content, sectioning root, palpable content.
Conținut permis Flow content.
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși Orice element care acceptă flow content.
Roluri ARIA permise Oricare
Interfață DOM HTMLQuoteElement

Atribute

Atributele acestui element includ atributele globale.

cite
O adresă URL care desemnează un document sau un mesaj sursă pentru informațiile citate. Acest atribut are scopul de a indica informații care explică conținutul sau referința pentru citat.

Note de utilizare

Pentru a schimbarea indentarea aplicată textului citat, folosește proprietatea CSS margin-left și/sau proprietățile margin-right, sau proprietatea prescurtată margin.

Pentru a include citate inline mai scurte în loc de un bloc separat, folosește elementul <q> (Citat).

Exemplu

Acest exemplu demonstrează utilizarea elementului  <blockquote>  pentru a cita un pasaj din RFC 1149, un Standard pentru Transmiterea Datagramelor IP pe Transportatorii Aerieni.

<blockquote cite="https://tools.ietf.org/html/rfc1149">
 <p>Avian carriers can provide high delay, low
 throughput, and low altitude service. The
 connection topology is limited to a single
 point-to-point path for each carrier, used with
 standard carriers, but many carriers can be used
 without significant interference with each other,
 outside of early spring. This is because of the 3D
 ether space available to the carriers, in contrast
 to the 1D ether used by IEEE802.3. The carriers
 have an intrinsic collision avoidance system, which
 increases availability.</p>
</blockquote>

Codul HTML de mai sus va afișa:

Specificații

Specificații Stare Comentariu
HTML Living Standard
The definition of '<blockquote>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<blockquote>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<blockquote>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes1 Yes Yes Yes
cite Yes Yes1 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidIE mobileOpera AndroidiOS Safari
Basic support Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes
cite Yes Yes Yes4 Yes Yes Yes

Vezi și

 • Elementul <q> pentru citate inline.
 • Elementul <cite> pentru citatele sursă.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: alexandracaulea
 Last updated by: alexandracaulea,