Elementul HTML <base> specifică adresa URL de bază care va fi utilizată pentru toate adresele URL relative dintr-un document. Nu poate fi decât un singur element <base> într-un document.

Adresa URL de bază a unui document poate fi interogată folosind document.baseURI.

Categorii de conținut Conținut metadata.
Conținut permis Nici unul, este un empty element.
Omiterea tagurilor Nu trebuie să existe nici un tag de închidere.
Părinți permiși Orice <head> care nu conține alt element  <base>
Roluri ARIA permise Nici unul
Interfață DOM HTMLBaseElement

Atribute

Atributele acestui element includ atribute globale.

href
Adresa URL de bază care va fi utilizată pe parcursul documentului pentru adresele URL relative. Dacă acest atribut este specificat, acest element trebuie să apară înaintea oricăror alte elemente cu atribute ale căror valori sunt adrese URL. Sunt permise adrese URL absolute și relative.
target
Un nume sau un cuvânt cheie care indică locația implicită pentru a afișa rezultatul atunci când hiperlinkurile sau formularele determină navigarea, pentru elementele care nu au o referință țintă implicită. Este un nume, sau un cuvânt cheie pentru contextul de navigare (de exemplu: filă, fereastră sau cadru inline). Următoarele cuvinte cheie au înțelesuri speciale:
 • _self: Încarcă rezultatul în același context de navigare ca cel curent. Această valoare este implicită dacă atributul nu este specificat.
 • _blank: Încarcă rezultatul într-un nou context de navigare fără nume.
 • _parent: Încarcă rezultatul în contextul de navigare al părintelui curent. Dacă nu există niciun părinte, această opțiune se comportă la fel ca  _self.
 • _top: Încarcă rezultatul în contextul de navigare de nivel superior (adică contextul de navigare care este un strămoș al celui curent și nu are părinte). Dacă nu există niciun părinte, această opțiune se comportă ca _self.

Note de utilizare

Dacă sunt specificate mai multe elemente <base>, doar prima valoare href și prima valoare target sunt utilizate; toate celelalte sunt ignorate.

Exemple

<base href="http://www.example.com/page.html">
<base target="_blank" href="http://www.example.com/page.html"> 

Specificații

Specificații Stare Comentarii
HTML Living Standard
The definition of '<base>' in that specification.
Living Standard Nici o schimbare de la ultimul snapshot.
HTML5
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation A fost specificat comportamentul lui target
HTML 4.01 Specification
The definition of '<base>' in that specification.
Recommendation A fost adăugat atributul target

Compatibilitate browsere

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) [1] (Yes) [2] (Yes) (Yes)
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.0) [1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Suport pentru adresele relative URI pentru href a fost adăugat în Gecko 2.0 (Firefox 4.0)

[2] Înainte de Internet Explorer 7, <base> putea să fie poziționat oriunde în document iar cea mai apropriată valoare a lui <base> a fost utilizată. 

Indiciu

 • Utilizarea unui tag ancoră în interiorul paginii, de ex. <a href="#anchor">anchor</a> este rezolvat prin utilizarea adresei URL de bază ca referință și declanșează o solicitare http la adresa url de bază.

  Exemplu:

  Adresa URL de bază:
  <base href="http://www.example.com/">

  Legătura:
  <a href="#anchor">Anker</a>

  Se referă la:
  http://www.example.com/#anchor

OpenGraph

Meta tagurile OpenGraph, nu recunosc adresele URL de bază și ar trebui să aibă întotdeauna adresele URL complete. De exemplu:

<meta property='og:image' content='http://example.com/thumbnail.jpg'>

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, alexandracaulea
Last updated by: mdnwebdocs-bot,