Elementul HTML <address> furnizează informații de contact pentru cel mai apropriat strămoș <article> sau <body>; în ultimul caz, se aplică întregului document.

Categorii de conținut Flow content, palpable content.
Conținut permis Flow content, dar fără elementul <address>imbricat, fără conținut de titlu (<hgroup>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>), fără conținut de secționare (<article>, <aside>, <section>, <nav>), și nici un element <header> sau <footer>.
Omiterea tagurilor None, both the starting and ending tag are mandatory.
Părinți permiși

Orice element care acceptă flow content, dar întotdeauna excluzând elementele <address> (conform principiului logic al simetriei, dacă tagul <address>, ca părinte, nu poate avea elementul imbricat <address>, atunci același conținut <address>, nu poate avea tagul <address> ca părinte).

Roluri ARIA permise Nici unul
Interfață DOM HTMLElement Înainte de Gecko 2.0 (Firefox 4), Gecko a implementat acest element utilizând interfața HTMLSpanElement

Atribute

Acest element include numai atributele globale.

Note de utilizare

 • Pentru a reprezenta o adresă arbitrară, una care nu are legătură cu informațiile de contact, utilizează mai degrabă un element <p> decât elementul <address>.
 • Acest element nu trebuie să conțină alte informații decât informațiile de contact, cum ar fi data publicării (care aparține unui element <time>).
 • De obicei, un element <address>, dacă există, poate fi inclus în interiorul elementului <footer> din secțiunea curentă.

Exemplu

 <address>
  Poți contacta autorul la <a href="http://www.somedomain.com/contact">www.somedomain.com</a>.<br>
  Dacă vezi buguri, te rog să <a href="mailto:webmaster@somedomain.com">contactezi webmasterul</a>.<br>
  Ne poți vizita la:<br>
  Mozilla Foundation<br>
  1981 Landings Drive<br>
  Building K<br>
  Mountain View, CA 94043-0801<br>
  USA
 </address>

Exemplu Live

Deși elementul address redă textul cu același stil prestabilit precum elementele <i> sau <em>, este mai adecvat să-l folosești atunci când ai de-a face cu informațiile de contact, deoarece acesta exprimă informații semantice suplimentare.

Specificații

Specificații Stare Comentariu
HTML Living Standard
The definition of '<address>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<address>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<address>' in that specification.
Recommendation  

Compatibilitate browsere

Caracteristică Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 1.0 5.12 1.0
Caracteristică Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mini Opera Mobile Safari Mobile
Suport de bază (Yes) (Yes) 1.0 (1.7) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi și

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: alexandracaulea
 Last updated by: alexandracaulea,