This translation is in progress.

Această pagină afișează toate elementele HTML, care sunt create utilizând taguri. Acestea sunt grupate după funcția pe care o îndeplinesc pentru a vă ajuta să găsiți ușor ceea ce aveți în minte. O listă alfabetică a tuturor elementelor este furnizată în bara laterală pe pagina fiecărui element, precum și pe această pagină.

Pentru mai multe informații despre elementele de bază ale elementelor și atributelor HTML, consultați secțiunea privind elementele din articolul Introducere în HTML.

Rădăcina documentului HTML

Element Description
<html> Elementul HTML <html> reprezintă rădăcina (element de nivel superior) unui document HTML și este denumit și elementul rădăcină. Toate celelalte elemente trebuie să fie descendente acestui element.

Metadatele documentului

Metadatele conțin informații despre pagină. Acestea includ informații despre stiluri, scripturi și date pentru a ajuta software-ul (motoare de căutare, browsere, etc.) să indexeze și să prezinte pagina. Metadatele pentru stiluri și scripturi pot fi definite în pagină sau să trmită spre un alt fișier care conține informațiile.

Element Description
<base> Elementul HTML <base> specifică adresa URL de bază care va fi utilizată pentru toate adresele URL relative dintr-un document. Nu poate fi decât un singur element <base> într-un document.
<head> Elementul HTML <head> furnizează informații generale (metadate) despre document, inclusiv titlul și linkuri către scripturi și foi de stil.
<link>
<meta>
<style> Elementul HTML <style> conține informații despre stil pentru un document, sau o parte a unui document.
<title>

Rădăcina conținutului paginii

Element Description
<body> Elementul HTML <body> reprezintă conținutul unui document HTML. În document poate exista un singur element <body>.

Structurarea conținutului

Elementele de structurare a conținutului vă permit să organizați conținutul documentului în părți logice. Utilizați elementele de structurare pentru a crea o schemă generală pentru conținutul paginii dvs., inclusiv navigarea în antet și subsol, și elemente de titlu pentru a identifica secțiunile de conținut.

Element Description
<address> Elementul HTML <address> indică faptul că codul HTML inclus furnizează informații de contact pentru o persoană sau persoane sau pentru o organizație.
<article> Elementul HTML <article> reprezintă o compoziție independentă într-un document, pagină, aplicație, sau site, care este destinată să fie independent distribuită sau reutilizabilă. Exemplele includ: o postare de forum, o revistă sau un articol de ziar sau o intrare pe blog.
<aside> Elementul HTML <aside> reprezintă o parte a unui document al cărui conținut este doar indirect legat de conținutul pricipal al documentului. Sunt prezentate în mod frecvent ca sidebar sau casete call-out.
<footer> Elementul HTML <footer> reprezintă un subsol pentru cel mai apropriat conținut al secțiunii sau secțiunea elementului rădăcină. Un element footer conține de obicei informații despre autorul secțiunii, date privind drepturile de autor sau linkuri către documente conexe.
<header> Elementul HTML <header> reprezintă un conținut introductiv, de obicei un grup introductiv sau ajutoare de navigație. Poate conține elemente de titlu dar și alte elemente precum logo, formular de căutare, etc.
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
<hgroup>
<main>
<nav> Elementul HTML <nav> reprezintă o secțiune a unei pagini al cărui scop este de a furniza linkuri de navigare, fie în documentul curent sau la alte documente. Exemple comune de secțiuni de navigare sunt meniurile, cuprinsul și indexurile.
<section> Elementul HTML <section> reprezintă o secțiune independentă — care nu are un element semantic mai specific pentru a-l reprezenta —conținută într-un document HTML.

Conținutul textual

Utilizați elemente de conținut textual HTML pentru a organiza blocuri sau secțiuni de conținut plasate între tagul de deschidere <body> și cel de închidere </body>. Importante pentru accesibilitate și SEO, aceste elemente identifică scopul sau structura acelui conținut.

Element Description
<blockquote> Elementul HTML <blockquote> (sau Elementul HTML bloc de citate) indică faptul că textul inclus este un citat extins. De obicei, acesta este redat vizual prin indentare (vezi Note pentru modul în care poți să-l schimbi). O adresă URL pentru sursa citată poate fi dată folosind atributul cite, în timp ce o reprezentare de text a sursei poate fi dată folosind elementul <cite>.
<dd>
<dir>
<div>
<dl>
<dt>
<figcaption>
<figure>
<hr>
<li>
<main>
<ol>
<p> Elementul HTML <p> reprezintă un paragraf de text.
<pre>
<ul>

Semantica textuală

Utilizați semantica la nivel de text HTML pentru a defini semnificația, structura sau stilul unui cuvânt, al unui rând sau al oricărei bucăți arbitrare de text.

Element Description
<a>
<abbr> Elementul HTML <abbr> reprezintă o abreviere și opțional oferă o descriere completă a acesteia. Dacă este prezent, atributul title trebuie să conțină această descriere completă și nimic altceva.
<b>
<bdi>
<bdo>
<br>
<cite> Elementul HTML <cite> este folosit pentru a descrie o referință la o lucrare creativă citată și trebuie să includă fie titlul sau adresa URL a acelei lucrări.
<code>
<data>
<dfn>
<em>
<i>
<kbd>
<mark>
<q> Elementul HTML <q> indică faptul că textul inclus este un citat inline scurt. Majoritatea browserelor moderne implementează acest lucru prin includerea textului între ghilimele.
<rb>
<rp>
<rt>
<rtc>
<ruby>
<s>
<samp>
<small>
<span>
<strong>
<sub>
<sup>
<time>
<tt>
<u>
<var>
<wbr>

Imagini și multimedia

HTML acceptă diverse resurse multimedia, cum ar fi imagini, audio și video.

Element Description
<area>
<audio>
<img>
<map>
<track>
<video>

Conținut încorporat

În plus față de conținutul multimedia obișnuit, HTML poate include o varietate de alte conținuturi, chiar dacă nu este întotdeauna ușor de interacționat cu acestea.

Element Description
<applet>
<embed>
<iframe>
<noembed>
<object>
<param>
<picture>
<source>

Scripting

Pentru a crea conținut dinamic și aplicații Web, HTML acceptă utilizarea limbiajelor de scripting, cel mai proeminent fiind JavaScript. Anumite elemente susțin această capacitate.

Element Description
<canvas>
<noscript>
<script>

Demarcarea editărilor

Aceste elemente vă permit să indicați că anumite părți ale textului au fost modificate.

Element Description
<del>
<ins>

Conținut tabelar

Elementele de aici sunt folosite pentru a crea și gestiona date tabelare.

Element Description
<caption>
<col>
<colgroup>
<table>
<tbody>
<td>
<tfoot>
<th>
<thead>
<tr>

Formulare

HTML oferă o serie de elemente care pot fi utilizate împreună pentru a crea formulare pe care utilizatorul le poate completa și trimite site-ului sau aplicației web. Despre acest lucru există o mulțime de informații suplimentare disponibile în ghidul de formulare HTML.

Element Description
<button>
<datalist>
<fieldset>
<form>
<input>
<label>
<legend>
<meter>
<optgroup>
<option>
<output>
<progress>
<select>
<textarea>

Elemente interactive

HTML oferă o selecție de elemente care ajută la crearea obiectelor interfeței de utilizator interactive.

Element Description
<details>
<dialog>
<menu>
<menuitem>
<summary>

Componente web

Componentele Web reprezintă o tehnologie HTML care permite, în esență, crearea și utilizarea elementelor personalizate ca și cum ar fi fost elemente HTML obișnuite. În plus, puteți crea versiuni personalizate ale elementelor HTML standard.

Element Description
<content>
<element>
<shadow>
<slot>
<template>

Elemente învechite și depreciate

Avertisment: Acestea sunt elemente HTML vechi care sunt depreciate și nu ar trebui utilizate. Nu trebuie să le folosiți niciodată în proiecte noi și ar trebui să le înlocuiți în proiectele vechi cât mai curând posibil. Acestea sunt prezentate aici numai în scop informativ.

Element Description
<acronym>
<applet>
<basefont>
<bgsound>
<big>
<blink>
<center>
<command>
<content>
<dir>
<element>
<font>
<frame>
<frameset>
<image>
<isindex>
<keygen>
<listing>
<marquee>
<menuitem>
<multicol>
<nextid>
<nobr>
<noembed>
<noframes>
<plaintext>
<shadow>
<spacer>
<strike>
<tt>
<xmp>

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: calin, mdnwebdocs-bot, vypper
Last updated by: calin,