MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Window.self este o proprietate care poate fi doar citită, returnând fereastra (window) în sine, ca WindowProxy. Poate fi utilizată folosind notația cu punct pe un obiect window (adică window.self) sau de sine stătătoare (self). Avantajul notației de sine statătoare este că o notație similară există pentru contextele în care nu este prezentă fereastra. Cum ar fi: Web Workers. Folosind self, se poate obține o referință a unui obiect global, astfel încât va funcționa nu doar într-un context cu fereastră (self va fi rezolvat ca window.self dar și ca WorkerGlobalScope.self într-un context al unui Worker).

Sintaxă

var w = window.self;  // w === window

Exemplu

în exemplul urmator window.self poate fi înclocuit cu window.

if (window.parent.frames[0] != window.self) {
   // această fereastră nu este prima ramă în listă 
}

Mai mult decăt atât, când se execută în documentul activ al unui context de browser, window este o referință către obiectul global curent, astfel toate caracteristicile următoare sunt echivalente:

var w1 = window;
var w2 = self;
var w3 = window.window;
var w4 = window.self;
// w1, w2, w3, w4 sunt strict egale, dar doar w2 va funcționa în contextul unui worker

Specificații

Specificație Status Notă
WHATWG HTML Living Standard
The definition of 'Window.self' in that specification.
Living Standard Fară diferențe de la ultima versiune HTML5.1
HTML5.1
The definition of 'Window.self' in that specification.
Working Draft Fară diferențe de la HTML5
HTML5
The definition of 'Window.self' in that specification.
Recommendation Prima versiune care conține definiția Window.self.

Compatibilitate în Browser

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vezi de asemenea

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: tiberiucorbu
 Last updated by: tiberiucorbu,