mozilla

Revision 456975 of Gecko

 • Revision slug: Mozilla/Gecko
 • Revision title: Gecko
 • Revision id: 456975
 • Created:
 • Creator: cosmin_ionut
 • Is current revision? Da
 • Comentariu

Revision Content

Gecko este numele motorului de layout dezvoltat de Proiectul Mozilla. Original a fost numit NGLayout.

Gecko citeste continutul web, cum ar fi HTML, CSS, XUL, JavaScript si il randeaza pe ecranul utilizatorului. In aplicatiile bazate pe XUL Gecko este folosit pentru randarea interfatei cu utilizatorul a aplicatiei.

Gecko este folosit in multe aplicatii, incluzand si cateva navigatoare web, cum ar fi Firefox, SeaMonkey, etc. (pentru o lista completa, vizitati articolul despre Gecko de pe Wikipedia). Produsele care folosesc aceeasi versiune de Gecko au suport identic pentru standarde.

Documentatie

Gecko FAQ
Intrebari adresate frecvent despre Gecko
Gecko DOM reference
Referinte la DOM
Gecko event reference
Referinte la evenimentele folosite in aplicatiile Gecko si Mozilla; 
      
Gecko versions and application versions
Versiuni de Gecko si de aplicatii in care este folosit
Introduction to Layout in Mozilla
Discutii tehnice despre layout
Embedding Mozilla
Folositi Gecko in propria dumneavoastra aplicatie.
Character sets supported by Gecko
O lista  de seturi de caractere suportate de Gecko.
HTML parser threading
Desprierea multithreding-ului in parsarea HTML.
{{interwiki('wikimo', 'Gecko:Home_Page', 'Gecko Home Page on MozillaWiki')}}
Home for the active developers. Roadmaps and more up-to-date resources.

View All...

Comunitate

 • Vezi forumul Mozilla... {{DiscussionList("dev-tech-layout", "mozilla.dev.tech.layout")}}


Topicuri asemanatoare

Web Standards, XUL, Embedding Mozilla, Developing Mozill
a

 

Revision Source

<p><strong>Gecko</strong>&nbsp;este numele motorului de layout dezvoltat de Proiectul Mozilla. Original a fost numit&nbsp;<span style="line-height: 21px;">NGLayout.</span></p>
<p>Gecko citeste continutul web, cum ar fi HTML, CSS, XUL, JavaScript si il randeaza pe ecranul utilizatorului. In aplicatiile bazate pe XUL Gecko este folosit pentru randarea interfatei cu utilizatorul a aplicatiei.</p>
<p>Gecko este folosit in multe aplicatii, incluzand si cateva navigatoare web, cum ar fi Firefox, SeaMonkey, etc. (pentru o lista completa, vizitati <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gecko_%28layout_engine%29#Web_browsers" title="http://en.wikipedia.org/wiki/Gecko_%28layout_engine%29#Web_browsers">articolul despre Gecko de pe Wikipedia</a>). Produsele care folosesc aceeasi versiune de Gecko au suport identic pentru standarde.</p>
<table class="topicpage-table">
 <tbody>
  <tr>
   <td>
    <h2 class="Documentation" id="Documentation">Documentatie</h2>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Gecko_FAQ" title="Gecko_FAQ">Gecko FAQ</a></dt>
     <dd>
      Intrebari adresate frecvent despre Gecko</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Gecko_DOM_Reference" title="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Gecko_DOM_Reference">Gecko DOM reference</a></dt>
     <dd>
      Referinte la DOM</dd>
     <dt>
      Gecko event reference</dt>
     <dd>
      Referinte la evenimentele folosite in aplicatiile Gecko si Mozilla;&nbsp;</dd>
     <dt>
      &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</dt>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Gecko/Versions" title="Gecko/Versions">Gecko versions and application versions</a></dt>
     <dd>
      Versiuni de Gecko si de aplicatii in care este folosit</dd>
     <dt>
      <a class="external" href="/en-US/docs/Introduction_to_Layout_in_Mozilla" title="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Introduction_to_Layout_in_Mozilla">Introduction to Layout in Mozilla</a></dt>
     <dd>
      Discutii tehnice despre layout</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Embedding_Mozilla" title="Embedding_Mozilla">Embedding Mozilla</a></dt>
     <dd>
      Folositi Gecko in propria dumneavoastra aplicatie.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Character_Sets_Supported_by_Gecko" title="Character Sets Supported by Gecko">Character sets supported by Gecko</a></dt>
     <dd>
      O lista &nbsp;de seturi de caractere suportate de Gecko.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Gecko/HTML_parser_threading" title="Gecko/HTML_parser_threading">HTML parser threading</a></dt>
     <dd>
      Desprierea multithreding-ului in parsarea HTML.</dd>
     <dt>
      {{interwiki('wikimo', 'Gecko:Home_Page', 'Gecko Home Page on MozillaWiki')}}</dt>
     <dd>
      Home for the active developers. Roadmaps and more up-to-date resources.</dd>
    </dl>
    <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/Gecko" title="tag/Gecko">View All...</a></span></p>
   </td>
   <td>
    <h2 class="Community" id="Community">Comunitate</h2>
    <ul>
     <li>Vezi forumul Mozilla... {{DiscussionList("dev-tech-layout", "mozilla.dev.tech.layout")}}</li>
    </ul>
    <h2><br />
     Topicuri asemanatoare</h2>
    <dl>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Web_Standards" title="Web_Standards">Web Standards</a>, <a href="/en-US/docs/XUL" title="XUL">XUL</a>, <a href="/en-US/docs/Embedding_Mozilla" title="Embedding_Mozilla">Embedding Mozilla</a>, <a href="/en-US/docs/Developer_Guide" title="Developing_Mozilla">Developing Mozill<br />
      a</a></dd>
    </dl>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision