CSS

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

CSS (Cascading Style Sheets) este un limbaj declarativ ce controlează felul cum arată paginile web în browser. Browser-ul aplică declarațiile CSS pe elementele definite pentru a le afișa corespunzător. O declarație CSS conține proprietăți și valorile acestora, ce determină cum arată o pagină web.

CSS este una din technologiile web de bază, alături de HTML și JavaScript. De obicei, CSS aplică reguli de stil elementelor HTML, dar poate fi folosit și pentru alte limbaje de marcare precum SVG sau XML.

O regulă CSS este reprezentată printr-un set de proprietăți asociat cu un selector. Iată un exemplu de regulă CSS ce aplică o culoare de text galbenă și un fundal negru fiecărui paragraf.

/* Selectorul "p" indică cum că toate paragrafele din document sunt afectate de această regulă */
p {
  /* Proprietatea "color" definește culoarea textului, în cazul acesta, galben (yellow). */
  color: yellow;

  /* Proprietatea "background-color" definește culoarea de fundal a elementului, în acest caz, negru (black). */
  background-color: black
}

"Cascading" (în cascadă) face referire la regulile ce guvernează cum selectoarele sunt prioritizate pentru a schimba aspectul paginii. Aceasta este o caracteristică foarte importantă, deoarece un website complex poate avea mii de reguli CSS.

Învață mai mult

Cunoștințe generale

Referință tehnică

Învață despre CSS

Document Tags and Contributors

Etichete: 
 Contributors to this page: cosmin.epureanu
 Last updated by: cosmin.epureanu,