mozilla

Revision 353841 of Compilarea și instalarea Firefox OS

 • Revision slug: Mozilla/Firefox_OS/Compilarea_si_instalarea_Firefox_OS
 • Revision title: Compilarea și instalarea Firefox OS
 • Revision id: 353841
 • Created:
 • Creator: ici2013
 • Is current revision? Nu
 • Comentariu

Revision Content

Deoarece Firefox OS este momentan în curs de dezvoltare, și se află într-un stagiu de prerelease, cea mai buna metodă de a vă asigura că aveți o copie actuală instalată este aceea de a o construi și a o instala dumneavoastră. Articolele listate pe această pagină vă vor ghida prin procesul de compilare și instalare a Firefox OS pe un emulator sau un dispozitiv compatibil, ori interfața utilizator Gaia din Browserul Firefox.

Obtinerea si compilarea FIREFOX OS

Firefox OS build prerequisites
What you'll need (and need to do) before you build Firefox OS for the first time.
Preparing for your first Firefox OS build
Before you can build Firefox OS, you need to clone the repository and configure your build. This article explains how to do that.
Building Firefox OS
How to build Firefox OS.

View All...

Installing FIREFOX OS and/or Gaia

Choosing how to run Gaia or Firefox OS
You can use Gaia within Firefox, or you can run Firefox OS on a mobile device or in a desktop-based simulator. This guide will help you decide which is best for your needs.
Using Gaia in Firefox
How to use Gaia within a desktop Firefox browser.
Using the Firefox OS desktop client
A guide to running and using the Firefox OS desktop client; this simulates the Gaia environment in a desktop application. It's more accurate than running Gaia in Firefox but not as accurate as the emulators.
Using the Firefox OS emulators
A guide to building and using the Firefox OS emulators, and when to use which emulator.
Installing Firefox OS on a mobile device
How to install Firefox OS on a real mobile device.
Dual boot of Firefox OS and Android on SGS2
How to set up a Firefox OS/Android dual boot environment on a Samsung Galaxy S2.

 

Revision Source

<p>Deoarece Firefox OS este momentan în curs de dezvoltare, și se află într-un stagiu de prerelease, cea mai buna metodă de a vă asigura că aveți o copie actuală instalată este aceea de a o construi și a o instala dumneavoastră. Articolele listate pe această pagină vă vor ghida prin procesul de compilare și instalare a Firefox OS pe un emulator sau un dispozitiv compatibil, ori interfața utilizator <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Introduction_to_Gaia" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Introduction_to_Gaia">Gaia</a><span style="line-height: inherit;">&nbsp;din Browserul Firefox</span><span style="line-height: inherit;">.</span></p>
<table class="topicpage-table">
 <tbody>
  <tr>
   <td>
    <h2 class="Documentation" id="Getting_and_building_FIREFOX_OS">Obtinerea si compilarea FIREFOX OS</h2>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/B2G_build_prerequisites" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/B2G build prerequisites">Firefox OS build prerequisites</a></dt>
     <dd>
      What you'll need (and need to do) before you build Firefox OS for the first time.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Preparing_for_your_first_B2G_build" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Preparing for your first B2G build">Preparing for your first Firefox OS build</a></dt>
     <dd>
      Before you can build Firefox OS, you need to clone the repository and configure your build. This article explains how to do that.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Building_Boot_to_Gecko" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Building Boot to Gecko">Building Firefox OS</a></dt>
     <dd>
      How to build Firefox OS.</dd>
    </dl>
    <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/B2G" title="tag/B2G">View All...</a></span></p>
   </td>
   <td>
    <h2 class="Community" id="Installing_FIREFOX_OS_and.2For_Gaia">Installing FIREFOX OS and/or Gaia</h2>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Choosing_how_to_run_Gaia_or_B2G" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Choosing how to run Gaia or B2G">Choosing how to run Gaia or Firefox OS</a></dt>
     <dd>
      You can use Gaia within Firefox, or you can run Firefox OS on a mobile device or in a desktop-based simulator. This guide will help you decide which is best for your needs.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_Gaia_in_Firefox" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using Gaia in Firefox">Using Gaia in Firefox</a></dt>
     <dd>
      How to use Gaia within a desktop Firefox browser.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_the_B2G_desktop_client" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_the_B2G_desktop_client">Using the Firefox OS desktop client</a></dt>
     <dd>
      A guide to running and using the Firefox OS desktop client; this simulates the Gaia environment in a desktop application. It's more accurate than running Gaia in Firefox but not as accurate as the emulators.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_the_B2G_emulators" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using the B2G emulators">Using the Firefox OS emulators</a></dt>
     <dd>
      A guide to building and using the Firefox OS emulators, and when to use which emulator.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Installing_Boot_to_Gecko_on_a_mobile_device" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Installing Boot to Gecko on a mobile device">Installing Firefox OS on a mobile device</a></dt>
     <dd>
      How to install Firefox OS on a real mobile device.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Dual_boot_of_B2G_and_Android_on_SGS2" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Dual boot of B2G and Android on SGS2">Dual boot of Firefox OS and Android on SGS2</a></dt>
     <dd>
      How to set up a Firefox OS/Android dual boot environment on a Samsung Galaxy S2.</dd>
    </dl>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision