Compare Revisions

Compilarea și instalarea Firefox OS

Change Revisions

Revision 353841:

Revision 353841 by ici2013 on

Revision 354197:

Revision 354197 by ici2013 on

Title:
Compilarea și instalarea Firefox OS
Compilarea și instalarea Firefox OS
Slug:
Mozilla/Firefox_OS/Compilarea_si_instalarea_Firefox_OS
Mozilla/Firefox_OS/Compilarea_si_instalarea_Firefox_OS
Tags:
"instalare", "compilare", "firefox os", "emulatoare", "simulator", "dispozitiv mobil"
Content:

Revision 353841
Revision 354197
n14            <h2 class="Documentation" id="Getting_and_building_FIn14            <h2 class="Documentation" id="Obtinerea_si_compilarea
>REFOX_OS">>_FIREFOX_OS">
15              Obtinerea si compilarea FIREFOX OS15              Obținerea și compilarea FIREFOX OS
n19                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/B2G_bun19                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/B2G_bu
>ild_prerequisites" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/B2G build prerequ>ild_prerequisites" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/B2G build prerequ
>isites">Firefox OS build prerequisites</a>>isites">Condiții preliminare pentru compilarea Firefox OS</a>
n22                What you'll need (and need to do) before you builn22                Ce va fi nevoie (și este nevoie) să faceți înaint
>d Firefox OS for the first time.>e de a compila Firefox OS pentru prima dată.
n25                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Preparn25                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Prepar
>ing_for_your_first_B2G_build" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Prepar>ing_for_your_first_B2G_build" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Prepar
>ing for your first B2G build">Preparing for your first Firefox OS>ing for your first B2G build">Pregătirea pentru prima dumneavoast
> build</a>>ră compilare Firefox OS</a>
n28                Before you can build Firefox OS, you need to clonn28                Înainte de a putea compila Firefox OS, este neces
>e the repository and configure your build. This article explains >ar să faceți un clone la repository și să vă configurați compilar
>how to do that.>ea. Acest articol explică modul prin care se face aceasta.
n31                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Buildin31                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Buildi
>ng_Boot_to_Gecko" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Building Boot to G>ng_Boot_to_Gecko" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Building Boot to G
>ecko">Building Firefox OS</a>>ecko">Compilarea Firefox OS</a>
n34                How to build Firefox OS.n34                Cum se compilează Firefox OS.
n38              <span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/B2Gn38              <span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/B2G
>" title="tag/B2G">View All...</a></span>>" title="tag/B2G">Vedeți Toate...</a></span>
n43              Installing FIREFOX OS and/or Gaian43              Instalarea Firefox OS Și/Sau GAIA&nbsp;
n47                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Choosin47                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Choosi
>ng_how_to_run_Gaia_or_B2G" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Choosing >ng_how_to_run_Gaia_or_B2G" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Choosing 
>how to run Gaia or B2G">Choosing how to run Gaia or Firefox OS</a>how to run Gaia or B2G">Alegerea modului în care să rulați Gaia s
>>>au Firefox OS</a>
n50                You can use Gaia within Firefox, or you can run Fn50                Puteți folosi Gaia în cadrul a Firefox, sau puteț
>irefox OS on a mobile device or in a desktop-based simulator. Thi>i rula Firefox OS pe un dispozitiv mobil ori într-un simulator pe
>s guide will help you decide which is best for your needs.>ntru desktop. Acest ghid vă va ajuta să decideți care soluție vă 
 >acoperă cel mai bine nevoile.
n53                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_n53                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_
>Gaia_in_Firefox" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using Gaia in Firef>Gaia_in_Firefox" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using Gaia in Firef
>ox">Using Gaia in Firefox</a>>ox">Utilizând Gaia în Firefox</a>
n56                How to use Gaia within a desktop Firefox browser.n56                Cum se folosește Gaia în cadrul unui Browser Fire
 >fox pentru desktop.
n59                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_n59                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_
>the_B2G_desktop_client" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_the_B2>the_B2G_desktop_client" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_the_B2
>G_desktop_client">Usinthe Firefox OS desktop client</a>>G_desktop_client">Utilizând clientul Firefox OS pentru desktop</a
 >>
n62                A guide to running and using the Firefox OS desktn62                Un ghid pentru rularea și utilizarea clientului F
>op client; this simulates the Gaia environment in a desktop appli>irefox OS pentru desktop; acesta simulează mediul Gaia într-o apl
>cation. It's more accurate than running Gaia in Firefox but not a>icație desktop. Este mai precis decât dacă rulați Gaia în Firefox
>s accurate as the emulators.>, dar nu la fel de precis ca emulatoarele.
n65                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_n65                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Using_
>the_B2G_emulators" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using the B2G emu>the_B2G_emulators" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Using the B2G emu
>lators">Usinthe Firefox OS emulators</a>>lators">Utilizând emulatoarele Firefox OS</a>
n68                A guide to building and using the Firefox OS emuln68                Un ghid pentru compilarea și utilizarea emulatoar
>ators, and when to use which emulator.>elor Firefox OS, și când se folosește un anume emulator.
n71                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Instaln71                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Instal
>ling_Boot_to_Gecko_on_a_mobile_device" title="Mozilla/Boot_to_Gec>ling_Boot_to_Gecko_on_a_mobile_device" title="Mozilla/Boot_to_Gec
>ko/Installing Boot to Gecko on a mobile device">Installing Firefo>ko/Installing Boot to Gecko on a mobile device">Instalarea Firefo
>x OS on a mobile device</a>>x OS pe un dispozitiv mobil</a>
n74                How to install Firefox OS on a real mobile devicen74                Cum se instalează Firefox OS pe un dispozitiv mob
>.>il adevărat.
n77                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Dual_bn77                <a href="/en-US/docs/Mozilla/Boot_to_Gecko/Dual_b
>oot_of_B2G_and_Android_on_SGS2" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Dual>oot_of_B2G_and_Android_on_SGS2" title="Mozilla/Boot_to_Gecko/Dual
> boot of B2G and Android on SGS2">Dual boot of Firefox OS and And> boot of B2G and Android on SGS2">Dual boot între Firefox OS și A
>roid on SGS2</a>>ndroid pe SGS2</a>
t80                How to set up a Firefox OS/Android dual boot envit80                Cum se setează mediul dual boot Firefox OS/Androi
>ronment on a Samsung Galaxy S2.>d pe un Samsung Galaxy S2.

Back to History