MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

yecril71pl

Członek od
yecril71pl

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

How Mozilla determines MIME Types


source line ref change; 4 words added, 4 words removed

How Mozilla determines MIME Types


source line ref change; 4 words added, 4 words removed

How Mozilla determines MIME Types


source line ref change; 2 words added, 2 words removed

nsIPrefService


2 words added, 2 words removed

nsIPrefService


no wording changes