xaky

Członek od
xaky

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Introdução ao HTML5


12 words added

Catégories de contenu


page created, 20 words added

<code> : l'élément de code en incise


one or more formatting changes

Introduction à HTML5


...

Introduction à HTML5


15 words added, 14 words removed