vegeta897 (Devin Spikowski)

Zainteresowania

Członek od
vegeta897

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Map


Fixing a minor grammatical error: "may be perform better"

String.prototype.padEnd()


Fix docs URL in polyfill snippet