paul.irish (Paul Irish)

Członek od
paul.irish

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Notification


window.requestIdleCallback()


IntersectionObserver


Intersection Observer API


fix spec link

String.prototype.localeCompare()


better words for the sort example (matching arr.sort)