paul.irish (Paul Irish)

Członek od
paul.irish

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

text-decoration-skip


Note that the value of `ink` was moved to a new property

Notification


window.requestIdleCallback()


IntersectionObserver


Intersection Observer API


fix spec link