myakura (Masataka Yakura)

Członek od
myakura

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

auxclick


it's not related to the Web Speech API.

Firefox 53 for developers


53 is out.

text-decoration-style


text-decoration-style


as of Safari 10.1, it supports this subproperty and the wavy value

String.prototype.padStart()