klusaktomasz

Członek od
klusaktomasz

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Set.prototype.clear()


Set.prototype.clear()


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set/clear Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Set/Set.prototype.clear()

Set.prototype.delete()


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Set/delete Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Set/Set.prototype.delete()

Set.prototype.add()


Set.prototype.add()