MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

jsalinas (Jorge Salinas)

Członek od
jsalinas

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

<main>


Fixed some typos.

<main>


<main>


Initial translationWeb/HTML/Element/main HTML/Elemento/main

animation-direction


animation-delay