jangromko (Jan Gromko)

Członek od
jangromko

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

default


Web/JavaScript/Reference/Statements/default Web/JavaScript/Referencje/Polecenia/default

wyrażenie function*


Web/JavaScript/Reference/Operators/function* Web/JavaScript/Referencje/Operatory/function*

Domknięcia wyrażeń


Web/JavaScript/Reference/Operators/Expression_closures Web/JavaScript/Referencje/Operatory/Domknięcia_wyrażeń

empty


Web/JavaScript/Reference/Statements/Empty Web/JavaScript/Referencje/Polecenia/Empty

Parametry domyślne


Web/JavaScript/Reference/Functions/Default_parameters Web/JavaScript/Reference/Functions/Parametry_domyślne