gps (Gregory Szorc)

Członek od
gps

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Linux build preparation


remove reference to Python 2.6

Mercurial bundles


Build Metrics


Browser chrome tests


mach mochitest-browser no longer exists

Mercurial bundles


use `hg config --local` to edit .hg/hgrc