adria

Członek od
adria

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

DOMTokenList


Updated chrome support

Element.classList


Updated chrome support

Element


Deprecated shadow root v0

Element.getAttributeNames()


+Safari version

getAttributeNames