MDN will be in maintenance mode on Friday September 22nd, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

Witia

Członek od
Witia

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Obsługa protokołów przez aplikacje WWW


lit.

Kontrolki numeryczne


/* Pola do wprowadzania daty i czasu */ int.

display


Zdjęte {{{Dopracuj}}}

Plik własności


/* Paczki łańcuchów znaków */ int., styl

Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML


/* Zmniejsz liczbę wywołań domen */