Wie wior

Członek od
Wie wior

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Dodawanie przycisków


/* dotłumaczenie braków */

Dodawanie przycisków


zamiana stałych atrybutów na szablony

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */