SphinxKnight (Sphinx)

Członek od
SphinxKnight

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Intl.Locale


initial translationWeb/JavaScript/Reference/Global_Objects/Locale Web/JavaScript/Reference/Objets_globaux/Locale

TypeError: can't assign to property "x" on "y": not an object


initial translationWeb/JavaScript/Reference/Errors/Cant_assign_to_property Web/JavaScript/Reference/Erreurs/Cant_assign_to_property

BigInt.asIntN()


initial translation

BigInt.asUintN()


lint

BigInt.asUintN()


initial translation