SphinxKnight (Sphinx)

Członek od
SphinxKnight

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Math.clz32()


rm polyfill, see https://discourse.mozilla.org/t/mdn-rfc-001-mdn-wiki-pages-shouldnt-be-a-distributor-of-polyfills/24500

Math.log2()


rm polyfill, see https://discourse.mozilla.org/t/mdn-rfc-001-mdn-wiki-pages-shouldnt-be-a-distributor-of-polyfills/24500

Math.pow()


rm polyfill, see https://discourse.mozilla.org/t/mdn-rfc-001-mdn-wiki-pages-shouldnt-be-a-distributor-of-polyfills/24500

Math.fround()


rm polyfill, see https://discourse.mozilla.org/t/mdn-rfc-001-mdn-wiki-pages-shouldnt-be-a-distributor-of-polyfills/24500

Math.round()


rm polyfill, see https://discourse.mozilla.org/t/mdn-rfc-001-mdn-wiki-pages-shouldnt-be-a-distributor-of-polyfills/24500