SimonSapin

Członek od
SimonSapin

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Using Icecream


Using Icecream


Adding a new CSS property


transform


skew() was added back in the spec: http://dev.w3.org/csswg/css3-transforms/#transform-functions https://twitter.com/davidbaron/status/305482473708593154