Shhac

Członek od
Shhac

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

WindowEventHandlers.onunload


updated event linkWeb/API/window.onunload Web/API/Window.onunload

Array.prototype.slice()


Array.prototype.forEach()


It's on the prototype, not Array directly

Enumerability and ownership of properties