Sheppy (Eric Shepherd)

Zainteresowania

Członek od
Sheppy

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

RTCPeerConnection: icecandidate


RTCPeerConnection: icecandidate


Web/API/RTCPeerConnection/icecandidate Web/API/RTCPeerConnection/icecandidate_event

RTCPeerConnection: negotiationneeded


RTCPeerConnection: negotiationneeded


Refactor

Experimental features in Firefox