PawelDudek

Członek od
PawelDudek

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Math.sign()


Math.sign()


Translated from english

Math.sign()


Math.sign()


Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Math/sign Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Math/sign