mozilla

Nathymig

Członek od
Nathymig

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

list-style-position


+ ja; 16 words added, 5 words removed

list-style-type


+ template.outdated; 6 words added

list-style


++ lang; 40 words added, 7 words removed

background-image


12 words removed

background-position


+de; 2 words added, 2 words removed