Miken32

Członek od
Miken32

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

title


5 words added; page display name changed to 'title'

Split


fix link; no wording changes

Split


page created, 19 words added

CSS Reference


61 words added

Using CSS counters


no wording changes