KrucaFuks

Member since
KrucaFuks

Ostatnia aktywność

Zobacz całą aktywność
Strona Data Komentarz

Wprowadzenie


/* Co powinieneś wiedzieć, by posługiwać się tym kursem */

Wprowadzenie


/* Jakie rodzaje interfejsu użytkownika mogą być stworzone w XUL */

Wprowadzenie


/* Czym jest XUL i po co został stworzony */

Wprowadzenie


Literały


/* Literały obiektu */